Regler och riktlinjer


Bokcirkelns medlemmar träffas alltid första onsdagen i varje månad hemma hos en av medlemmarna. Turordningen är alltid densamma och finns under fliken Kommande träffar. Listan uppdateras då och då eftersom det kan förekomma förändringar så alla får hålla koll på sitt eget värdinneskap och det står också när listan uppdaterades senast.

Värdinnan bjuder på fika samt väljer vilken bok alla ska läsa till nästa gång. Fikat ska vara enkelt så det inte blir en betungande uppgift. Därför har vi bestämt att inte laga varma rätter, utan vi håller oss till bröd med pålägg och kaffe eller te och gärna något sött efteråt.

Det är upp till värdinnan att välja bok, men vi brukar säga att det ska vara en pocket och att den ska vara lätt att få tag på. Det betyder vanligen att den ska vara ganska ny, för bland äldre pocketböcker kan det vara rätt så utplockat. Om någon äldre bok däremot nyligen utgivits i ny upplaga fungerar det dock alldeles utmärkt att välja den, för då brukar den vara lätt att få tag på. Denna regel har vi för att vi inte ska behöva lägga veckor på att hitta månadens bok, för då hinner vi inte läsa den, och det ska heller inte vara så kostsamt. Ytterligare en anledning till att vi väljer pocket är att många redan har fullt i sina bokhyllor och därför inte vill ha fler böcker där. Då känns det dels onödigt att lägga ut så pass mycket pengar som en inbunden bok kostar. Om någon hellre vill lyssna på månadens bok som ljudbok eller läsa den som e-bok går det självklart utmärkt.

En annan anledning till att vi föredrar om månadsboken är tämligen ny är att risken att någon redan hunnit läsa den minskar. Genre väljer värdinnan helt själv.

Grundtanken är att inte heller värdinnan som väljer boken ska ha läst den innan den presenteras. Anledningen till detta är att det inte ska ligga några direkta värderingar i bokvalet utan snarare förhoppningar. Om värdinnan väljer det hon tycker är "världens bästa bok" kan det bli svårt att ha ett öppet samtal om den vid nästa träff. Om man har en avvikande åsikt och inte alls tycker att boken är bra kan värdinnan både ta det personligt och känna att hon har dålig smak eller kanske bli sur på att ingen annan fattat det hon har förstått. Det kan också bli så att man inte vågar säga vad man verkligen tycker, eftersom bokväljaren redan sagt att det är världens bästa. Om ingen läst boken är det lättare att våga prata öppet.

Det är roligt om så många som möjligt läser boken och kommer med synpunkter, men även de gånger då man inte haft möjlighet att läsa boken är man hjärtligt välkommen.

Träffarna är som regel barnfria, men självklart får man ta med sig barn om det är enda sättet att kunna komma.

Vi börjar alltid kvällen, så snart alla kommit, med att diskutera boken. Då går vi laget runt och alla får berätta vad de tycker utifrån sina egna tankar och perspektiv. Någon vill diskutera språket eller karaktärerna medan andra lägger större fokus på innehållet eller trovärdigheten. En i taget har i huvudsak ordet, men det är alltid fritt för alla att komma med kommentarer och egna funderingar som knyter an till det som sagts.

När månadens bok är färdiganalyserad är det fritt fram för andra ämnen och då brukar vi prata om allt som hör livet till. Även då låter vi en i taget tala. Även om vi ibland är många runt bordet är det viktigt låta en i taget ha ordet så det blir ett naturligt och bra samtal som alla är delaktiga i och inte smågrupper som pratar om helt olika saker.

Det kan låta onödigt styrt, men innan vi bestämde oss för detta, var det oerhört mycket småprat mellan två eller tre personer i olika grupper och en väldigt hög ljudvolym. När vi skildes åt för kvällen hade vi fortfarande ingen aning om hur det var med de andra än just dem vi råkat sitta bredvid. För att vara det stärkande och peppande nätverk vi valt att vara för varandra är det enda rätta att ett samtal hålls i luften i taget. På så vis har också alla varit på samma bokcirkel och hört samma saker. Det är trevligt för alla!

Sedan sommaren 2011 har vi stuvat om så säsongsavslutningen som brukade ske på restaurang i juni äger istället rum hemma hos den som är på tur enligt listan. Detta på grund av att många i bokcirkeln har andra regelbundna åtaganden som krockar med vårt restaurangbesök som tidigare låg i juni.

Eftersom vi ändå gärna vill gå ut och äta tillsammans trots nyordningen lägger vi in ett restaurangbesök första fredagen i maj istället, om inte detta råkar krocka med en större helg, då flyttas utgången till andra fredagen i maj.

När det gäller bokval i maj och juni väljer juni månads värdinna boken för maj och sedan väljer vi som vanligt temat för sommaren på juniträffen.

I september startar bokcirkeln igen efter sommaruppehållet och det går alltid att se i högerspalten var nästa träff äger rum.

I december läser vi alltid årets nobelpristagare eller om vi tycker att den inte verkar tillräckligt lockande väljer vi någon annan som vi bestämmer från år till år. Det kan också vara någon utomstående som väljer en bok åt oss denna månad, till exempel någon som arbetar i en bokhandel eller en bibliotekarie.

Vi har tidigare välkomnat nya medlemmar när som helst på året, men på grund av att vi nu är så många, kan vi tyvärr inte ta in fler medlemmar. Vill du starta en egen bokcirkel och behöver inspiration till den hoppas vi att du har fått det via denna flik. Kika också gärna på hur det gick till när den här bokcirkeln bildades 2002 under fliken Bakgrund.

Alla böcker vi har läst under åren finns tillsammans med korta omdömen under fliken Tidigare månadsböcker

Vid sjukdom eller andra förhinder

Om man inte kan komma måste man ringa värdinnan eller mejla till bokcirkel@bjorkqvist.org
eller på annat sätt meddela sig.

Om värdinnan (A) själv insjuknar med kort varsel flyttas värdinneskapet till nästa (B) på tur. Dock är det den insjuknade (A) som väljer boken för kommande period, för det kan den nya värdinnan (B) omöjligen hinna med. Månaden därpå hålls bokcirkeln hos A medan B väljer boken, som det alltså var tänkt enligt turlistan.

Bokcirkeln ställs in endast om ett stort antal har förhinder att närvara.